PAR MUMS

SIA „RUFS” ir dibināts 2002. gadā ar sākotnējo nosaukumu SIA „ARBĪZA”. 2007. gadā tika veikta SIA „ARBĪZA” pārstrukturizēšana, izveidojot SIA „RUFS”. Uzņēmums sniedz pakalpojumus celtniecības nozarē Latvijas teritorijā, kā arī veic dažādus remontdarbus un būvniecības tāmju izstrādi.  Sadarbojamies ar valsts organizācijām, privātuzņēmējiem un fiziskām personām. 

SIA „RUFS” darbojas arī būvmateriālu tirdzniecības jomā.

SIA „RUFS” ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā. 

Uzņēmumā darbojas speciālisti ar atbilstošiem sertifikātiem. 

Mūsu pamatuzdevums ir pastāvīgā attīstība, kvalitatīvs darbs un uzņēmuma veikto darba apjomu palielināšana. 

Uzturam attiecības un noskaidrojam mūsu pastāvīgo klientu vajadzības, analizējam informāciju un veicam dažādas darbības klientu apmierinātības līmeņa pastāvīgai paaugstināšanai.

Veicot būvmontāžas darbus, mēs stingri ievērojam likumdošanas prasības, pilnveidojam ekoloģiskā menedžmenta sistēmu un novēršam apkārtējās vides piesārņošanu.

 

Savas pastāvēšanas laikā firma ir veikusi kapitāla remonta darbus, jaunu ēku būvniecību, hidrotehnisko būvju un dažādu rezervuāru renovācijas darbus, elektroietaišu montāžu darbus ietaisēs līdz 1000V, kā arī privātmāju būvniecību.